Schůzky mladých hasičů

Pravidelné schůzky mladých hasičů

Každý týden

- sudý týden pondělí od 17:00

- lichý týden pátek od 17:00