Funkce Jméno
Starosta Marek Bareš
Náměstek starosty Miroslav Šorejs ml.
Velitel Dušan Stejskal
Strojník Zdeněk Rychtr
Jednatel Ing. Klára Michoňová
Hospodář Bc. Petra Mikešová
Vzdělavatel Andrea Barešová, DiS.
Vedoucí mládeže Jaroslav Zima st.
Referentka žen Ludmila Kastnerová
Kronikář Michal Egrt
Člen výboru Ondřej Kočí
Člen výboru Karel Satler
Člen výboru Matouš Charvát
Člen výboru Jaroslav Zima ml.
Člen výboru Zdeněk Rosůlek