SDH Boseň přijímá do dětského kolektivu mladých hasičů nové členy. 
Pravidelné schůzky, hry a soutěže.  

Bližší info na tel: 776 858 496 

 Vedoucí kolektivu:    Jaroslav Zima a Dušan Stejskal