Jednotka požární ochrany obce Boseň má 9 členů.

JPO V (výjezd do 10 minut, zasahují pouze ve své obci)

Zřizovatel jednotky je obec Boseň tel: starostka 606 853 489